Spoed – Tandartspraktijk Maarheeze-Medisch Centrum – Maarheeze
Specialist in mondgezondheid
Tandarts Maarheeze-Medisch Centrum

Spoed

Spoeddienst

Indien de praktijk gesloten is:
In geval van spoed of dringende ongemakken kunt u contact opnemen met de
Tandartsenpost Eindhoven op telefoonnummer 040-3111915.
Tussen 22.00 uur en 8.00 uur is de tandartsenpost uitsluitend bereikbaar voor acute spoedgevallen,
zoals ondraaglijke pijn, trauma of nabloedingen.
Neem ALTIJD eerst telefonisch contact op.

Het adres van de Tandartsenpost is:
Aalsterweg 108
5615 CJ Eindhoven

Betalen

Bij de spoeddienst moet men ALTIJD direct  afrekenen.

De kosten

Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een prestatie-code aangevuld met de datum waarop de behandeling is uitgevoerd en het elementnummer. Aan elke prestatie-code is een tarief gekoppeld. Deze tarieven staan vast en kunt u opvragen aan de praktijk of nalezen op internet.

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl